قلیان کرنو ایفل طلایی

7,800,000 تومان
 • قلیان کرنو ایفل طلایی
 • تنه،سینی و تنگ
 • جنس بدنه :برنجی

قلیان کرنو نیویورک طلایی تنگ آیس

4,280,000 تومان
 • قلیان کرنو نیویورک طلایی تنگ آیس
 • تنه،سینی و تنگ
 • جنس بدنه :برنجی

قلیان کرنو مدل کالیفرنیا نقره ای تنگ آیس

4,400,000 تومان
 • قلیان کرنو مدل کالیفرنیا نقره ای تنگ آیس
 • فقط تنه تنگ وسینی
 • جنس بدنه :برنجی

قلیان مدرن ESPI نقره ای

2,880,000 تومان
 •  قلیان مدرن ESPI نقره ای
 • به همراه تنه، تنگ وسینی
 • جنس:شمش آلومینیم

قلیان مدرن ESPI طلایی

2,980,000 تومان
 • قلیان مدرن ESPI طلایی
 • به همراه:تنه،تنگ و سینی
 • حنس بدنه:شمش آلومینیوم

قلیان کرنو مدل کالیفرنیا نقره ای

4,000,000 تومان
 • قلیان کرنو مدل کالیفرنیا نقره ای
 • فقط تنه تنگ وسینی
 • جنس بدنه :برنجی

قلیان کارمانیا طلایی مدل 1233

2,180,000 تومان
قلیان کارمانیا طلایی مدل 1233
 • به  همراه سری سرامیکی
 • شلنگ سیلکونی
 • جنس بدنه :آلمینیوم

قلیان کارمانیا مینی

1,280,000 تومان
 • به همراه سری سرامیکی
 • شلنگ سیلکونی
 • جنس: آلمینیوم

قلیان کارمانیا ماشروم

2,880,000 تومان
 • به همراه سری سرامیکی
 • شلنگ سیلکونی
 • کیف کوله ای
 • جنس بدنه : شیشه

قلیان کارمانیا کوتاه

1,680,000 تومان
 • به همراه: سری سرامیکی وشلنک سیلیکونی و کیف کوله ای
 • جنس:آلومینیوم
 

قلیان کرنو مدل کالیفرنیا

4,100,000 تومان
قلیان کرنو مدل کالیفرنیا فقط تنه تنگ وسینی جنس بدنه :برنجی